Meld je aan als lid van de LWTV!

Je kunt je inschrijven als lid van de Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde indien je tot onze doelgroep behoort.

zie ook: www.transplantatievereniging.nl

De kosten bedragen 35 Euro per jaar.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggen dient dus vóór 1 december plaats te vinden.

Als je je aanmeldt als lid wordt je automatisch lid van de Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV)

* Je ontvangt uitnodigingen tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de thema- en journalclubbijeenkomsten van de werkgroep.

* Je ontvangt een uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van de Nederlandse Transplantatie vereniging.

De kosten van het lidmaatschap worden 1 x per jaar via automatische incasso geind door het secretariaat van de Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV).

Naar inschrijfformulier.