1. Accreditatie kwaliteitsregister

De Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV), waar de LWTV (Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde) een onderdeel van is, is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V.

Dit betekent dat alle scholing en congressen/symposia die de LWTV organiseert geaccrediteerd wordt.

Persoonlijk dossier

De accreditatieaanvragen van bij- en nascholing voor verpleegkundigen en verzorgenden van het Kwaliteitsregister V&V en het Register Zorgprofessionals en hun persoonlijk dossiers zullen medio zomer 2012 ook via PE-online gaan.

2. Accreditatiecommissie RVS (registratie verpleegkundig specialismen)

Accreditatie voor verpleegkundig specialisten dient telkens opnieuw per scholing te worden aangevraagd. Hier zijn kosten aan verbonden. Indien accreditatie is aangevraagd wordt dit vermeld bij de scholing. De LWTV zal de journalclub die 3 a 4 maal per jaar wordt gehouden accrediteren.

Persoonlijk dossier

Medio januari 2012 wordt voor het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) een digitaal systeem in gebruik genomen voor het aanbieden en accrediteren van cursussen en nascholingsactiviteiten. Deze applicatie, genaamd PE-online, wordt op dit moment al door een groot aantal organisaties gebruikt, waaronder diverse verenigingen behorende bij de KNMG (bij hen in gebruik als het GAIA systeem), psychologen en paramedici. Mogelijk ben je daardoor al bekend met dit systeem. De introductie van PE-online heeft gevolgen voor het bijhouden van je portfolio -ook wel persoonlijk dossier genoemd.

Wat verandert er voor jou als verpleegkundig specialist?

 1. Agenda

 Vanaf 15 januari 2012 kun je al het scholingsaanbod terugvinden op één overzichtelijke scholingsagenda. De link kun je terugvinden vanaf 15 januari op onze website www.verpleegkundigspecialismen.nl (submenu verpleegkundig specialist).

Vanaf het moment dat een accreditatieaanvraag in behandeling is, wordt deze gepubliceerd in deze scholingsagenda. Daar kun je, als potentieel deelnemer, zien :

(?)  of de aanbieder voor een scholing accreditatie heeft aangevraagd

(V)  of de bij- en nascholing is geaccrediteerd

(X)  of is afgekeurd, dwz je ontvangt geen punten voor deelname.

 2. Persoonlijk dossier

Medio maart 2012 ontvang je een persoonlijke inlogcode vanuit PE-online. Daarmee kun je inloggen in je persoonlijk dossier, waar je alle scholing overzichtelijk kunt bijhouden in een digitaal portfolio per 5 jaar (je eigen herregistratietermijn).

Dit digitaal portfolio bevat alle informatie die van belang is voor je herregistratie. Ten tijde van je herregistratie zal de registratiecommissie je een eenmalige toestemming vragen om je portfolio te mogen inzien. Behalve de geaccrediteerde bij- en nascholing kun je straks ook je overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA) en intercollegiale toetsing digitaal gaan bijhouden in je portfolio. Wij zullen je hierover in een later stadium informeren.

 3.  Presentie, bewijs van deelname

 Je bent gewend om na afronding van de scholing een certificaat mee te krijgen. Dat mag natuurlijk nog steeds, echter van de aanbieder wordt verwacht dat zij vanaf 1-1-2012  de presentie gaat uploaden in PE-online aan de hand van het BIG-nummer van de verpleegkundig specialist.

  • Geaccrediteerde scholing van aanbieders in Nederland kan voortaan alleen nog maar door de aanbieder worden aangeboden aan je dossier, je hoeft alleen te accepteren.
  • Je kunt deze scholing niet meer zelf in je portfolio toevoegen. Het invoeren van presentie van vóór 1-1-2012 doet de aanbieder niet.
  • Scholing die vóór 1-1-2012 is gevolgd kun je wel zelf bijschrijven in het portfolio vanaf maart 2012, mits je in het bezit bent van een certificaat dat je als pdf kunt uploaden.
  • Scholingen die je in het buitenland hebt gevolgd of gaat volgen, kunnen ook worden bijgeschreven. De regeling hiervoor kun je vinden elders op onze website.

NB: Zodra je je persoonlijk dossier in maart opent zul je zien dat de presentie van geaccrediteerde scholing die je hebt gevolgd na 1 januari 2012 al is bijgeschreven in je portfolio. Als je daar wat in mist dan raden wij je aan om contact op te nemen met de aanbieder.

Wij raden je ook aan om vóórtaan bij élke inschrijving je BIG-nummer bij de hand te hebben.

Meer informatie

Houdt de website: http://www.verpleegkundigspecialismen.nl/ in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen.