• De Transplant Library is ontwikkeld met het doel om snel toegang te verschaffen tot kwalitatief hoogwaardig onderzoek op het gebied van orgaantransplantatie. De Transplant Library bestaat uit de volgende soorten publicaties:

  Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek
  – Artikelen, congress abstracts en lopend onderzoek
  – Internationale Experts schrijven “Expert Reviews” over RCTs
  – Methodologische kwaliteitsscore voor RCTs

  Systematische reviews en meta-analyses
  – Reviews zijn geselecteerd op basis van kwaliteitscriteria

  Nationale en Internationale richtlijnen
  – Elke richtlijn heeft een Kwaliteitsscore (AGREE II)

  De Transplant Library is ontwikkeld door het Peter Morris Centre for Evidence in Transplantation (University of Oxford).


 • In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) worden alle vormen van orgaantransplantatie uitgevoerd. Op het gebied van nier- en levertransplantatie behoort het UMCG tot de meest ervaren centra in Europa. Ook met transplantatie van longen, hart en beenmerg heeft het UMCG inmiddels tientallen jaren expertise opgebouwd. Meer recent is het dunnedarmtransplantatieprogramma opgestart.
  Het UMCG bekleedt hierin een unieke positie omdat bij volwassenen alle vormen van orgaantransplantatie worden verricht in het UMCG. Daarnaast is hier op het gebied van lever-, long-, hart/long- en dunnedarmtransplantatie bij kinderen een uitgebreide expertise opgebouwd.

  Alle transplantatieprogramma’s in het UMCG werken samen in het UMC Groningen Transplantatie Centrum. Het credo van het UMC Groningen Transplantatie Centrum geeft de essentie van deze samenwerking weer: ‘Shared care for shared organs®’.
  De transplantatieprogramma’s zijn alle georganiseerd als zelfstandige programma’s. Op aangrenzende en overlappende gebieden versterken de programma’s elkaar door bundeling van kennis en ervaring. Voorbeelden van deze synergie zijn de zorg na transplantatie, gezamenlijke onderzoekslijnen en centrumgeoriënteerd onderwijs.


 • De Facebookpagina van de verpleegkundig specialisten van het Erasmus MC.


 • De organisatie voor dialysverpleegkundigen


 • De website van de NTV, met inlogdeel voor leden.


 • De website van de afdeling levertransplantatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.


 • De website van de International Transplant Nurses society.


 • Zorgverleners zijn heel belangrijk om transplantatiepatiënten te stimuleren de rest van hun leven goed voor zichzelf te zullen blijven zorgen, bijvoorbeeld door hun geneesmiddelen op de juiste manier te gebruiken en gezond te leven. transplant360 heeft tot doel om er via onderlinge samenwerking binnen de transplantatiegemeenschap voor te zorgen dat transplantatiepatiënten zich blijven inzetten voor hun gezondheid en dat er betere klinische resultaten behaald zullen worden.


 • Het Wenckebach Instituut richt zich op de ontwikkeling en opleiding van alle professionals in de zorg en is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen.


 • De Stichting Sport en Transplantatie heeft als doel:

  – zoveel mogelijk aandacht te genereren voor het tekort aan donororganen en daarmee donorregistratie te stimuleren;
  -actieve sportbeoefening door orgaangetransplanteerden op zowel recreatief als competitief nationaal en internationaal niveau.


 • Informatie over medicijnen op maat.


 • Meer informatie over het vrijwillige-cross-over-porogramma van Erasmus MC.