Themamiddag

Tijdens de themamiddag worden sprekers uitgenodigd om een aktueel thema te bespreken.


Journalclub

In 2011 is bij de LWTV gestart met een Journalclub.

Het doel van deze bijeenkomsten is het bespreken en evalueren van onderzoek op het gebied van de transplantatieverpleegkunde. Ook wordt de bruikbaarheid van de informatie uit het onderzoek voorde dagelijkse praktijk besproken om uiteindelijk de pati├źntenzorg te verbeteren. Bij de bespreking wordt ook ingegaan op onderzoeksmatige zaken zoals onderzoeksdesign, analyses en termen die in het betreffende artikel gebuikt worden. In de bijeenkomsten wordt per keer een recent verschenen artikel besproken aan de hand van bepaalde criteria. Wat onderwerp betreft wordt geprobeerd aan te sluiten bij het onderwerp van de thema middag die voorafgaand aan de Journalclub gehouden wordt. Jaarlijks worden er 3-4 bijeenkomsten gehouden. Het is mogelijk om accreditatiepunten te krijgen voor het Kwaliteitsregister voor het bijwonen van de Journalclub.